BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Xá Lợi

89 Bà Huyện Thanh Quan
P. 7, Q. 3, Tp HCM[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]
last updated: 12-05-2008