BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa An Lạc Hạnh

Xã An Phước, Ql 51
Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam


Source: Trần Kim Phụng (02-2005)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 04-02-2005