BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Bút Tháp

Thôn Bút Tháp, xã Đình Tổ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 10-06-2008