BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Bửu Sơn

Ấp An Hòa, Xã An Hảo, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang


Photos: Bình Anson (2008)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 15-03-2008