BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Bửu Trì

Đường Mậu Thân, TP Cần Thơ, Việt Nam


Photos: Bình Anson (02-2009)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]
last updated: 15-03-2009