BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Cẩm Phong

Văn phòng cơ sở bảo trợ xã hội Minh Đức
QL. 22B Cẩm Thắng, Xã Cẩm Giang,
Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh
ĐT: 066 850435


Source: Huyền Thanh (04-2007)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 25-04-2007