BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Diên Hựu
(Chùa Một Cột)

Quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam


Source: Võ Văn Tường, "Những Ngôi Chùa Nổi Tiếng Việt Nam", Hà Nội, 1994

Source: Internet


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]
last updated: 18-01-2005