BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Diệu Pháp

Ấp Tân Cang, Xã Phước Tân
Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai,
Việt Nam
ĐT: 061. 967 944


Source: Bình Anson, 11-2004

Source: Bình Anson, 02-2006


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 12-04-2006