BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Gia Hưng

 Ấp Gia Thạnh, Xã Thạnh Ngãi,
Huyện Mõ Cày, Tỉnh Bến Tre, Việt Nam
ĐT: 075-670 218
Xây dựng 1848Hòa thượng Thích Huệ Thành

Source: Huyền Thanh (07-2007)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 07-07-2007