BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Tịnh thất Hòa Bình

Đường Trần Xuân Độ,
Khóm Bình Sơn, P.6, Tp. Vũng Tàu, Việt Nam


Source: Bình Anson (01-2007)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 25-02-2007