BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Hòa Linh

 Ấp An Thạnh, Xã Bình Khánh Tây,
Huyện Mõ Cày, Tỉnh Bến Tre


Source: www.quangduc.com


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 04-08-2006