BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Hội Đức

Quốc lộ 1, Phường 9, Xã Trường An, Tỉnh Vĩnh Long
(gần cầu Mỹ Thuận)


Cây bồ đề do Ngài Narada trồng

Photos: Huyền Thanh (2008)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]
last updated: 25-09-2008