BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Hưng Định

34 Đại lộ Hòa Bình, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ


Photos: Bình Anson (02-2009)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]
last updated: 15-03-2009