BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Hương Sơn

Núi Thị Vải, Thôn Vạn Hạnh, Xã Phú Mỹ
Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Việt Nam


Source: Trần Kim Phụng (02-2005)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 04-02-2005