BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Khải Đoan

124 đường Quang Trung,
TP Buôn Mê Thuột, Việt Nam


Source: Trần Kim Phụng (09-2005)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 07-09-2005