BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Khánh Sơn

22 Ngô Gia Tự, K4, P6, Thị Xã Sóc Trăng,
Tỉnh Sóc Trăng, Việt Nam


Source: Huyền Thanh (08-2007)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 15-08-2007