BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Thiền đường Liễu Quán II

Xã Phước Hòa, Huyện Tóc Tiên,
Bà Rịa Vũng Tàu, Việt Nam


Source: Bình Anson (11-2004)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 10-12-2004