BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Linh Sơn

Xã Vọng Sơn, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang


Photos: Bình Anson (2008)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 15-03-2008