BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Long Sơn

Số 20 đường 23/10
Phường Phương Sơn, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]
last updated: 20-05-2008