BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Long Thạnh

6/115 Nguyễn Trung Trực, Thị Trấn Thủ Thừa,
Huyện Thủ Thừa, Tỉnh Long An, Việt Nam

Điện thoại: 072 - 864 202


Source: Huyền Thanh (04-2007)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 25-04-2007