BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Mía
(Sùng Nghiêm Tự)

Làng Đông Xàng, Xã Đường Lâm
Tp. Sơn Tây, Việt Nam


Source: http://www.phattuvietnam.net


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 25-05-2008