BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Tịnh xá Ngọc Cẩm

Hội An, Quảng Nam, Việt Nam


Source: www.phattuvn.org   


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 25-03-2007