BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Ngọc Minh

103 Lý Tự Trọng, Phường An Phú,
Tp. Cần Thơ, Việt Nam


Source: Huyền Thanh (08-2007)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 15-08-2007