BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Tịnh xá Ngọc Sơn Dinh

Núi Dinh, Bà Rịa - Vũng Tàu


Photos: Bình Anson (02-2009)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]
last updated: 15-03-2009