BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Tịnh xá Ngọc Tường

Ấp 2, Thị trấn Hộ Phòng,
Huyện Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu


Source: Hứa Mỹ Phương (11-2007)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 26-11-2007