BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Pháp Hải

Đường Trần Phú, Phường 4, Thị xã Vĩnh Long


Cây bồ đề do Ngài Narada trồng

Photos: Huyền Thanh (2008)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]
last updated: 25-09-2008