BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Phổ Minh

27 Cô Bắc,
P. Vĩnh Bảo, Tp. Rạch Giá, Việt Nam


Source: Bình Anson (01-2007)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 25-02-2007