BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Phúc Khánh

Phố Tây Sơn, Quận Đống Đa,
Hà Nội,
Việt Nam


Source: http://chuaviet.baohiemvn.net 


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 21-12-2005