BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Phước Hải

Cảng Gò Dầu, Xã Phước Thái
Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai


Source: Trần Kim Phụng (12-2005)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 25-12-2005