BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Phước Thạnh

P. Vĩnh Hiệp, Tp. Rạch Giá, Việt Nam


Source: Bình Anson (01-2007)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 25-02-2007