BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Quan Âm Phật Đài

40 Hạ Long,
P. 2, TP Vũng Tàu


Photos: Bình Anson (02-2009)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]
last updated: 15-03-2009