BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Quang Đức

146 Mậu Thân
P. An Phú, TP. Cần Thơ


Photos: Bình Anson (02-2009)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]
last updated: 15-03-2009