BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Quán Sứ

Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam


Source: Võ Văn Tường, "Những Ngôi Chùa Nổi Tiếng Việt Nam", Hà Nội, 1994


Source: Internet (06-2006)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]
last updated: 25-06-2006