BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Sơn Thắng

1/1 Ấp Thanh Mỹ, Xã Thanh Đức, Huyện Long Hồ,
Tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam


Source: Huyền Thanh (08-2007), Thích Thiện Tài (02-2008)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 01-03-2008