BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Tam Bảo

Ấp Tân Thuận, Xã Tân Thuận Đông, Huyện Châu Thành
Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam


Source: www.thuvienhoasen.org  


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 29-05-2006