BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Tây Phương
(Sùng Phúc Tự)

Núi Ngưu Lĩnh, xã Thạch Xá,
huyện Thạch Thất, tỉnh Hà Tây


Source: Internet


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 23-10-2006