BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Tịnh xá Thập Phương

Xã Tân Hội, Huyện Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang


Source: Hứa Mỹ Phương (11-2007)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 26-11-2007