BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Thầy
(Chùa Thiên Phúc)

Xã Sài Sơn, Huyện Quốc Oai,,
Hà Tây, Việt Nam


Source: Bình Anson (02-2006)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 14-04-2006