BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Thiên Mụ

Hương Long, TP Huế, Việt Nam


Source: Võ Văn Tường, "Những Ngôi Chùa Nổi Tiếng Việt Nam", Hà Nội, 1994

Tháp HT Thích Đôn Hậu

Source: VN Postcards, 2002


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]
last updated: 27-01-2003