BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Thới Long 

120 Hùng Vương, TP Cần Thơ


Photos: Bình Anson (02-2009)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]
last updated: 15-03-2009