BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Thường Chiếu

Xã Phước Thái, Huyện Long Thành, Tỉnh Ðồng Nai
Ðiện thoại: (061) 841 071


Source: Thiền tông Việt Nam, http://www.thientongvietnam.huongsen.com 


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]
last updated: 15-01-2004