BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Trấn Quốc

Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ,
Hà Nội, Việt Nam


Cây bồ đề do Tổng thống Ấn Độ cúng dường năm 1959

Source: Internet


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 25-05-2007