BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên

Xã Đại Đình, Huyện Tam Đảo, Tỉnh Vĩnh Phúc


Source: Internet


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 24-10-2006