BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Tịnh xá Trúc Lâm

546 Trần Phú,
P.5, Tp. Vũng Tàu, Việt Nam


Source: Bình Anson (01-2007)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 25-02-2007