BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Trúc Lâm

Khu phố 7, Phường 3, Tp. Ðà Lạt, Tỉnh Lâm Ðồng
Ðiện thoại: (063) 827 565 - 830 558


Source: Võ Văn Tường, "Những Ngôi Chùa Nổi Tiếng Việt Nam", Hà Nội, 1994

Source: Binh Anson, 12-2001

Photo: Đinh Văn Phước (01-2005)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]
last updated: 10-01-2005