BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Trúc Lâm

Làng Thuận Hòa, Xã Thủy Xuân,
Huyện Hương Thủy - TP Huế


Source: http://www.tudamhaingoai.org


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 25-03-2005