BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Từ Đàm

Phường Trường An, TP Huế, Việt Nam


Source: Võ Văn Tường, "Những Ngôi Chùa Nổi Tiếng Việt Nam", Hà Nội, 1994

Source: Internet


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]
last updated: 15-01-2005