BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Viên Chiếu

Ấp 2, xã Phước Bình, huyện Long Thành,
Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam


Source: www.vienchieuonline.org 


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 12-06-2006