BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Viên Giác

Thị xã Bến Tre, Việt Nam


Source: www.quangduc.com 


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 08-08-2006