BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Yên Tử

Núi Yên Tử, Thị xã Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh


Chùa Trúc Lâm Yên Tử
 

Chùa Hoa Yên

 

Chùa Đồng


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]
last updated: 25-05-2008